Profesori din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Profesori care predau în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Nr.crt. Grad ştiinţific Nume şi prenume Funcţia CV*listă de lucrări
1. Conf.univ.dr. Cecilia Irina RĂBONŢU Decan F.S.E.G.A. Descarca PDF
2. Lector univ. dr. Aniela BĂLĂCESCU Prodecan F.S.E.G.A. Descarca PDF
3. Prof.univ.dr. Gabriela Ana BABUCEA Prorector U.C.B. Descarca PDF
4. Prof.univ.dr. Lucia Popa PALIU Descarca PDF
5. Prof.univ.dr. Lucian Ion MEDAR Descarca PDF
6. Prof.univ.dr. Doru CÎRNU Descarca PDF
7. Conf.univ.dr.
Vasile LUPULESCU
Descarca PDF
8. Conf.univ.dr. Nicolae ECOBICI Descarca PDF
9. Conf.univ.dr. Diana POCIOVĂLIŞTEANU Descarca PDF
10. Conf.univ.dr. Liviu NEAMŢU Descarca PDF

[ Top ]